ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Ε                         ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Ε
Αθήνα                                                                   Θεσσαλονίκη
Κηφισσού 91 (Α-5)                                              Οδός Μαγνησίας
Αιγάλεω                                                                Ιωνία
Τηλ : 2103453846                                               Τηλ :  2310783890
         2103457068                                                          2310783238
         2103451731                                               FAX : 2310783238
FAX: 2103457068
E-mail : metaforikiellados@otenet.gr


ΠΑΤΡΑ
Πάροδος Αριστοτέλους 18
Τηλ : 2610643740

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΟΣ
                      Μεταφορές - Διανομές σε όλη την Ελλάδα